Albumine/kreatinine-ratio

De albumine-kreatinine ratio is de hoeveelheid albumine gedeeld door de hoeveelheid kreatinine in de urine.
Voor classificatie van albuminurie wordt een indeling in normaal (A1), matig verhoogd (A2) en ernstig verhoogd (A3) aanbevolen (in plaats van normo-albuminurie, micro-albuminurie en macro-albuminurie).

Classificatie van albuminurie

  Ochtendurine albumin/kreatinine ratio (mg/mmol) Ochtendurine albumin (mg/L) 24-uurs urine albumin (mg/24 uur)
Normaal (A1) < 3 < 20 < 30
Matig verhoogd (A2) 3-30 20-200 30-300
Ernstig verhoogd (A3) > 30 > 200 >300

Bron: Richtlijn Chronische nierschade (CNS) 2018