Bloeddruk

Algemene streefwaarde is een systolische bloeddruk < 140 mmHg.

Streef naar een lagere systolische bloeddruk <130 mmHg, indien de medicatie goed verdagen wordt, met name bij personen met een hoger risico door bijvoorbeeld een co-morbiditeit als diabetes mellitus of chronische nierschade. Als ingangsrisicofactor voor het opstellen van het risicoprofiel geldt een systolische bloeddruk > 140 mmHg.

Evalueer de bloeddruk door middel van meerdere metingen. Gebruik bij een behandelindicatie ook een ambulante meting.

Voor kwetsbare ouderen* kunnen afwijkende streefwaarden worden aangehouden waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen kwetsbare ouderen (systolische bloeddruk <150 mmHg) en niet-kwetsbare ouderen (systolische bloeddruk < 140 mmHg en < 130 mmHg indien medicatie goed verdragen wordt).

*Kwetsbare ouderen: ouderen van overwegend hoge tot zeer hoge leeftijd die kwetsbaar en veelal chronisch ziek zijn met lichamelijke, psychische, communicatieve en/of sociale beperkingen.
Hierdoor zijn deze patiënten tijdelijk of blijvend niet in staat zelfstandig te functioneren. Er is vrijwel altijd sprake van multipele pathologie.

Deze kwetsbare ouderen kunnen thuis of in een verzorgings- of verpleeghuis wonen.

Bron: Conceptrichtlijn Cardiovasculair risicomanagement (CVRM) 2018