BMI en Middelomtrek

De body-mass index (BMI) is het lichaamsgewicht in kilogrammen gedeeld door het kwadraat van de lichaamslengte in meters (kg/m²).

BMI calculator

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) beveelt de BMI aan voor classificatie van overgewicht (BMI 25,0 – 29,9 kg/m²) en obesitas (BMI ≥ 30,0 kg/m²) (WHO 2011).
Aan de hand van de BMI kan worden vastgesteld of overgewicht een additionele risicofactor is voor Hart- en Vaatziekten.

Bij een middelomtrek > 88 cm bij vrouwen en > 102 cm bij mannen is het risico op morbiditeit duidelijk verhoogd en moet gewichtsafname worden aanbevolen. Deze grenswaarden zijn gebaseerd op personen met Kaukasische afkomst.

Bron: Multidisciplinaire richtlijn cardiovasculair risicomanagement (CVRM) 2018

Bepaling van de middelomtrek

meten middelomtrek

Bron: NHG-Standaard Obesitas, 2010