Familie anamnese

Er is sprake van een belaste familieanamnese voor premature hart- en vaatziekten wanneer er sprake is van een fatale of niet-fatale hart- en vaatziekte in een eerstegraads mannelijk familielid van 55 jaar of jonger of een eerstegraads vrouwelijk familielid van 65 jaar of jonger.

Het is van belang zich te realiseren dat bij sommige allochtone bevolkingsgroepen (met name bij Hindoestanen en Creolen, maar ook bij Turken en Marokkanen) het risico op hart- en vaatziekten (HVZ) en/of op diabetes mellitus (DM) hoger is dan bij de autochtone Nederlandse bevolking; correct uitvragen van de familieanamnese is van groot belang. Bij twijfel kan in geval van allochtone afkomst eerder worden overgegaan tot het uitvoeren van de inventarisatie.