Hart- en vaatziekten

Onder hart- en vaatziekten (HVZ) wordt hier verstaan: door atherotrombose veroorzaakte klinische manifestaties:

  • hartinfarct,
  • angina pectoris,
  • hartfalen,
  • herseninfarct (cerebrovasculair accident, CVA),
  • transient ischaemic attack (TIA),
  • aneurysma aortae,
  • perifeer arterieel vaatlijden.
  • Bron: NHG Cardiovasculair risicomanagement 2012