HVZ – (3) Zeer hoog risico HVZ

Personen die vallen in een van de volgende categorieën:

  • Eerder vastgestelde hart- of vaatziekte, waaronder acuut coronair syndroom, angina pectoris, coronaire revascularisatie, TIA of herseninfarct, symptomatische aorta-iliofemorale atherosclerose, aorta-aneurysma, claudicatio intermittens of perifere revascularisatie. Ten aanzien van imaging geldt alleen een aangetoonde atherosclerotische stenose of aangetoonde ischemie als ‘vastgestelde hart- en vaatziekte’.
  • Diabetes mellitus met orgaanschade zoals proteïnurie of met een belangrijke risicofactor zoals roken of ernstige hypercholesterolemie danwel hypertensie.
  • Ernstige chronische nierschade: GRF<30 mL/min/1.73 m2, of GFR 30-45 mL/min/1.73 m2 met ACR > 3 mg/mmol, of GFR 45-60 mL/min/1.73 m2 met ACR > 30 mg/mmol.
  • Een berekende SCORE ≥10%.

Leefstijladvies aangewezen; medicamenteuze therapie meestal aangewezen.

Bron: Conceptrichtlijn Cardiovasculair risicomanagement (CVRM) 2018