HVZ – (1) Laag risico HVZ

Een berekende SCORE < 5% voor 10-jaarsrisico op ziekte of sterfte door HVZ

Leefstijladvies aanbevolen, medicamenteuze therapie zelden aangewezen.

Bron: Conceptrichtlijn Cardiovasculair risicomanagement (CVRM) 2018