HVZ – (2) Hoog risico HVZ

Personen die vallen in een van de volgende categorieën:

  • Ernstig verhoogde enkele risicofactor, in het bijzonder cholesterol >8 mmol/l of bloeddruk ≥180/110 mmHg.
  • De meeste andere personen met diabetes mellitus (met uitzondering van jongeren met type 1 diabetes mellitus en zonder klassieke risicofactoren, die een laag of matig risico kunnen hebben).
  • Matige chronische nierschade: 30-45 mL/min/1.73 m2 met ACR ≤ 3 mg/mmol, of GFR 45-60 mL/min/1.73 m2 met ACR ≤ 30 mg/mmol, of GFR >60 mL/min/1.73 m2 met ACR >30 mg/mmol.
  • Een berekende SCORE ≥ 5% < 10%.

Leefstijl advies aangewezen, overweeg medicamenteuze therapie.

Bron: Conceptrichtlijn Cardiovasculair risicomanagement (CVRM) 2018