Overgewicht / obesitas

Van overgewicht is sprake bij een BMI van 25 – 29,9 kg/m²

Van obesitas is sprake bij een BMI van 30 – 34.9 kg/m²

Van morbide obesitas is sprake bij een BMI ≥ 35 kg/m²